I slohu se dá naučit : pracovní učebnice slohu pro žáky, učitele i širší veřejnost.

Frantlová-Bláhová, Růžena; il. Šplíchal, Antonín
1. vyd. Nakladatelství Olomouc, 1997. 207 s.