I. dodatky k československým trestním zákonům platným v zemích České a Moravskoslezské.

ed. Poláček, František
Nákladem Právnického knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1948. 38 s.