Hypotézy o Ježišovi.

Messori, Vittorio
Slov. ústav svätého Cyrila a Metoda, 1988. 361 s.