Hypnotismus a suggesce : Jasné a popul. popsání vlivů a cizích sil a jich použití : Trojsvaz. díla Plnost života část II.

Sezemský, Karel
III. vydání. Edice Spirit, Karel Sezemský, . 126 s.