Hypertenze.

Widimský, Jiří; Widimský, Jiří
4., rozš. a přeprac. vyd. Triton, 2014. 571 s.