Hypertenze.

Widimský, Jiří
3., rozš. a přeprac. vyd. Triton, 2008. 705 s.