Hypertenze.

Widimský, Jiří
2. rozš. a přeprac. vyd. Triton, 2004. 590 s.