Hypertenze.

Widimský, Jiří
1. vyd. Avicenum, zdravotnické nakladatelství, 1987. 294 s.