Hymny na posvätenie času.

Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, . 3 sv