Hymnus lásky : úvahy o I. Kor. 13.

Čapek, Stanislav
[Ústředí čbr. soc. péče seniorátu pražského, . 79 s.
Edice: Svým dětem