Hygiena výživy : učebnice pro lékařské fakulty.

Wolf, Augustin; Horáček, Josef; Emberger, Otto
1. vyd. Avicenum, . 380 s.
Edice: Učebnice pro lékařské fakulty