Hydrologie stokových sítí : stokování : určeno posl. vys. škol, projektantům komunálních stokových sítí a komunálním pracovníkům. 1. část.

Čížek, Pavel
2., dopln. vyd. SNTL, 1961. 134, [1] s.
Edice: Řada stavební literatury