Hydrogeologie ČSSR. Sv. 3, Hydrogeologie ložisek nerostných surovin.

Homola, Vladimír; Hynie, Ota; Klír, Stanislav
Vyd. 1. Academia, . 426 s.