Hydrogeochemické problémy znečišťovania prírodných vôd.

ed. Gazda, Stanislav; ed. Vrana, Kamil
1. vyd. Geologický ústav Dionýza Štúra, 1983. 197 s.
Edice: Konferencie, sympóziá, semináre