Hydrochemie.

Pitter, Pavel
2. přeprac. a rozš. vyd. SNTL - Nakladatelství technické literatury, . 568 s.; 565 s.
Edice: Ochrana životního prostředí