Hydraulika : Určeno pro posl. fak. stavební v Praze a posl. fak. stavební vys. učení techn. v Brně. 2. část.

Patočka, Cyril
3., zcela přeprac. vyd. Státní nakladatelství technické literatury, . 261 s.
Edice: Učební texty vys. škol