Hydraulické mechanismy v zemědělství : studijní zpráva.

Šmicr, Vladimír
Ústav vědeckotechnických informací, 1975. 72 s.