Hutnictví lehkých kovů : učebnice pro všeobec. kurs hutnictví lehkých kovů, pro studující vyš. techn. učilišť a pro studující hutnictví.

Beljajev, A. I
1. vyd. SNTL, 1954. 369, [1] s.
Edice: Řada hutnické literatury