Husliarské umenie na Slovensku.

Kresák, Mikuláš
1. vyd. Tatran, 1984. 261 s.