Husitský král : výjevy z velkého dramatu.

Jirásek, Alois
Páté vydání. J. Otto, . 374 s.; 480 s.
Edice: Sebrané spisy / Alois Jirásek ; díl 45