Husitské bohosloví : [ročenka 1995] : zpráva o fakultních činnostech.

ed. Salajka, Milan
Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, . 72 s.