Husitská epopej. VII, 1472-1485 - za časů Vladislava Jagellonského.

Vondruška, Vlastimil; Vondrušková, Alena
Vydání první. Moba, 2018. 615 stran