Husitská doba Mikuláše Aleše.

Schránil, Josef; il. Aleš, Mikoláš
VOK, knihkupectví a nakladatelství Čsl. důstojnictva, 1934. 18 s., [2] l. obr. příl