Husárek nebo Bůh gest nápomocen ctitelům swým : naučná powjdka pro dospělegssj mládež.

Pohořelý, Josef Mírumil; Schmid, Christoph von
2. vyd. M. Neureutr, . 118 s.