Hus : Jeho život a dílo.

Flajšhans, Václav
Frant. Bačkovský, 1905. 113,i s.
Edice: Sbírka spisů pro mládež vynikajících čes. spisovatelů ; Čís. 73