Hus a Pražská universita : přednáška proslovená ve slavnostní schůzi pořádané dne 7. listopadu 1909 Svazem českoslovanského studentstva na oslavu 500. výročí 2. rektorátu Husova.

Krofta, Kamil
Akční výbor národní strany svobodomyslné, 1910. 23 s.