Hurvínkovo posvícení.

Wenig, Frank
Vojtěch Šeba, 1929. [VIII] l