Hugolín Gavlovič v dejinách slovenskej kultúry : (zborník z vedeckej konferencie 3.-4. júna 1987 v Považskej Bystrici).

Gavlovič, Hugolín; Sedlák, Imrich; ed. Sedlák, Imrich
1. vyd. Matica slovenská, . 318 s.
Edice: Teória a výskum. Vedecké zborníky