Hugo Boettinger.

Klub zaměstnanců Léčebného fondu, 1942. 19 s.
Edice: Grafické zjevy ; Čís. 6