Hudobná výchova pre 7. ročník základných škôl : Učeb. ... pre ... s vyučovacím jaz.slov.

Sedlický, Tibor; Šikulová, Ľubica; Gálik, Emil
4.preprac.vyd. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1992. 133 s.