Hudební život na Moravě : publikace a články z let 1989 - 1993.

ed. Štaudová, Eliška
Moravská zemská knihovna, . 157 s.