Hudební výchova pro 6. ročník základní devítileté školy.

Duzbaba, Oldřich; Budík, Jan; ed. Budík, Jan; il. Strnadel, Antonín
2., nezm. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, . 156, [2] s.
Edice: Učebnice pro zákl. devítiletou školu