Hudební výchova 1 pro gymnázia.

Charalambidis, Alexandros; Císař, Zbyněk; Hurník, Lukáš
1. vyd. SPN - pedagogické nakladatelství, . 158 s.; 168 s.