Hudební výchova 1 : pro gymnázia.

Charalambidis, Alexandros; Císař, Zbyněk; Hurník, Lukáš
1. vyd. SPN - pedagogické nakladatelství, 2003. 158 s.