Hudební nástroje symfonického orchestru : [učební pomůcka pro školy všeobec. vzdělávací a pedagog.

Melkus, Libor
4., nezměn. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, . [6] s., [24] l. obr. příl; [6] s.
Edice: Obrazové soubory