Hudebně pohybová výchova šestiletých až osmiletých dětí : učební text pro 3. roč. pedagog. škol, obor vychovatelství a odb. text pro učitele lid. škol umění.

Kurková, Libuše; Eben, Petr
1. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 1975. 59, [2] s.
Edice: Učebnice odb. a stř. odb. škol