Hudebně pedagogický výzkum na Katedře hudební kultury FPE ZČU v letech 1992-2014.

Slavíková, Marie
Vydání první. Západočeská univerzita, 2014. 116 stran