Hučí jez a jiné prosy.

Dyk, Viktor
Hejda & Tuček, 1903. 177 s.