Huby lesov, polí a lúk.

Dermek, Aurel
2. upr. a dopl. vyd. Osveta, 1985. 443 s.