Hubneme s rozumem, zdravě a natrvalo.

Málková, Iva; il. Raszka, Radim
2. vyd. Smart Press, 2007. 222 s.