Hu nás : [Povídky z chodské hyjty].

Baar, Jindřich Šimon
Druhé vydání. Českomoravské podniky tiskařské a vydavatelské, 1926. 241 s., 1 list
Edice: Jindřich Š. Baar: Sebrané spisy beletristické ; IX