Hry tělocvičné : Ku potřebě škol obec., měšťan. i střed. obého pohlaví, jakož i soukr. ústavů dívčích a i k vycházkám.

Tykač, Jan
V 2. vyd. (I. vyd. sv. 61) zcela přeprac. a valně rozmn. Fr. A. Urbánek, 1906. 327 s.
Edice: Urbánkova bibliotéka pedagogická ; 215