Hry s kalkulátory.

Mrázek, Jiří
3., nezm. vyd. SPN, 1988. 111 s.
Edice: Knižnice všeobec. vzdělání mládeže. Maják