Hry olympické za starověku a za dob nejnovějších.

Guth-Jarkovský, Jiří Stanislav
Frant. Bačkovský, 1896. 191 s.
Edice: Všeobecná zajímavě poučná knihovna ; č. XV