Hrstka pravidel slušnosti : milé mládeži věnuje dlouholetá vychovatelka.

Československá akciová tiskárna, 1926. 70 s., 1 l