Hromadné sdělovací prostředky - mládež - kultura : studijní materiál k tematickému úkolu státního plánu základního výzkumu VIII-5-8/2-3 (výzkum kulturního života mládeže).

Ústav pro výzkum kultury, 1979. 280 s.