Hřích nevinné ženy : Rom. ze skuteč. života.

Chlumský, K
Místodržit. knihtisk, 1904. 199 s.