Hrdelní pře, anebo, Přísloví.

Vančura, Vladislav
Vyd. 4., V Garamondu 1. Garamond, 2000. 135 s.