Hranice : dějiny města. díl 1, Od nejstarších dob do války třicetileté.

Hosák, Ladislav; Indra, Bohumír; Jašková, Marie
Měst. NV, 1969. 128 s.