Hranice : Lázně Teplice : statisticko-topografický a kulturně-historický obraz.

Bartovský, Vojtěch
2. úplně přeprac. a dopl. vyd. nákladem Volného vydavatelského sdružení "Bartovský" v Hranicích, 1924. 226 s., 4 l. obr. příl